ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН

Дата утворення: 4 січня 1965 року

Площа: 1,018 тис. кв. км,  3,7% від території області

Відстані:від смт.Горностаївка  до м.Херсона залізницею 180 км

автошляхом  129 км

Географічні дані:  Район розташовано в степовій зоні

Кордони: Межує з Великолепетиським, Нижньосірогозьським, Каховським районами

Адміністративно-територіальні одиниці:

Селищ міського типу – 1

Сільських населених пунктів - 28

Кількість місцевих рад- 13

Чисельність наявного населення станом на01 серпня 2011 року -  20,157 тис. осіб, або 1,8 % від населення області, у тому числі сільське – 13,417 тис. чол., або 65,5  %, міське – 6,740 тис. чол., або 33,5 %.

 Коротка історична довідка

У 1923 році в результаті проведення першої реформи адміністративно-територіального поділу УРСР був утворений Херсонський округ, до  якого ввійшов Горностаївський район. Новостворений район складався з Князе-Григорівської  та Благовіщенської  волостей.

Після утворення району в 1923 році значна увага приділяється письменності серед дорослого населення.  Вже через два роки в районі  налічується 19 лікнепів та 6 шкіл малописемності, в яких навчалися в основному жінки віком від 18 до 50 років. І лише наприкінці 30-х років вдалося ліквідувати неписемність.

У 1928 році почалася масова колективізація селянських господарств. До 1933 року майже всі господарства були колективізовані.

У квітні 1930 року в Горностаївці відкрито відділення Державного банку, з допомогою позик якого колгоспи, підприємства, установи та окремі селяни розпочали  будівництво господарських приміщень, житлових будинків.

За постановою ВУЦВК від 17 лютого 1935 року про розукрупнення районів на території Одеської області було створено 29 нових районів, у тому числі і Горностаївський, територія якого тепер входить до складу Херсонської області.

У 1935 році почала видаватися районна газета “Сталінець”, яку одержував майже кожен двір.

За п’ять післявоєнних років було повністю відбудовано зруйноване війною господарство району. У 1949 році колгоспи  сповна освоїли довоєнну  посівну площу. Були відродженні всі тваринницькі ферми, поліпшилась робота МТС. Значну роботу  було проведено по відновленню шкіл та культосвітніх закладів. Наприкінці 1943 року знову почали працювати районний відділ народної освіти восьмирічна та середні школи. У 1944 році поновляє свій вихід районна газета “Сталінець”. До  1949 року в районі працювало п’ять кінопересувок та радіовузли. У 1948-1949 рр. споруджено міжколгоспну інкубаторну станцію на 195 тисяч яйцемісць. До 1950 року збудовано напівмеханізовану пекарню, яка випікала 12 тонн хлібобулочних виробів на  добу, типову поліклініку, стаціонарну лікарню, дитячий садок і яслі, водонасосну станцію.

У 1956 році Горностаївку віднесено до категорії селища міського типу.

В 1958 році на базі двох господарств “Червоний партизан” та імені 8 березня створено колгосп “Дружба”. Господарство спеціалізується на виробництві зернових культур, головним чином пшениці. Значне місце посідають і такі сухостійні культури, як кукурудза.

На початку 1963 року згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року відбулося дальше укрупнення у всіх областях республіки сільських районів. Серед ліквідованих районів Херсонської області був і Горностаївський.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 року внесено зміни в адміністративне районування. Проведено розукрупнення районів. Таким чином Горностаївський район став адміністративною одиницею.

В 1970 році до 50-річчя плану ГОЕЛРО була завершена електрифікація району.

Природні ресурси /корисні копалини/:вапняки, будівельне каміння, суглинки та глина керамічна

Заповідники:Ландшафтний заповідник місцевого значення “Каїрська балка”

Структура земельного фонду:

Територія, усього

101,8

тис.га

у тому числі: сільськогосподарські угіддя

87,4  (або 85,7%)

від площ с/г угідь області 4,4%

 

із них: рілля

85,6 (або 83,8%)

тис.га

Ліси й інші лісовкриті площі

2,5 (або 2,46 %)

тис.га

Забудовані землі

1,6 (або 1,58%)

тис.га

Землі водного фонду

7,25 (або 7,13%)

тис.га

Інші землі

0,97 (або 0,9%)

тис.га