Захист прав споживачів

Споживачі мають не тільки права, але й обов’язки

Увага! Рекомендована форма звернення про порушення прав споживачів у разі придбання нехарчової продукції


ЗАКОНИ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Конституція України

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон України «Про інформаційні агентства»

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

Закон України «Про рекламу»

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність

Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»

Закон України “Про ветеринарну медицину”

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної небезпечної продукції»

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про  дитяче харчування»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів»

Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»

Закон України « Про молоко та молочні продукти»

Закон України « Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

Наказ Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2012 р. № 23 «Про затвердження переліку видів інформації, розпорядником якої є Секретаріат Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

Постанова Кабінету Міністрів від 21 листопада 2011 р. N 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів від 21 листопада 2011 р. № 1330 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3»

Наказ МінАгрополітики України від 10.02.2016р. № 38 «Про затвердження порядку затвердження експортних потужностей,внесення  та виключення їх з реєстру експортних потужностей»

Наказ від 06.05.2003 № 197«Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств  і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів»

Постанова від 21.10.2013р. № 857 «Про затвердження порядку видачі ветеринарних документів»

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади від 10 вересня 2014 р. № 442 

Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 667 — редакция от  02.09.2015

Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві

Про затвердження положень про територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 15.02.2016  № 45

Закон України “Про туризм”

Закон України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”

Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”

Закон України “Про звернення громадян”

Закон України “Про житлово-комунальні послуги” (законопроект №1581-д)


З метою удосконалення інформації у сфері захисту прав споживачів та враховуючи рекомендації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України розміщується для висвітлення актуальних питань у сфері захисту прав споживачів наступна інформація:

- Закон України «Про захист прав споживачів»

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №217-р «Про схвалення концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року»

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №983-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року»

- постанову Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про затвердження порядку провадження  торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»

- постанову Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів»