Нормативно-правова база по громадським ініціативам

Закони України по громадським ініціативам

Конституція України;      

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»;   

Закон України «Про громадські об’єднання»;

Закон України «Про політичні партії в Україні»;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

Закон  України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

Укази Президента України по громадським ініціативам

Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

Постанови Кабінету Міністрів України по громадським ініціативам

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 р. № 809 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 «Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»;

«Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним  державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 «Про реєстрацію символіки громадського об’єднання»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 «Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 316 «Про затвердження нового складу Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 968 «Про затвердження Порядку планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996»


Розпорядження Кабінету Міністрів України по громадським ініціативам

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48 «Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759 «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220 «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №  514 «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014—2015 роках»