УКРАЇНА
Горностаївська селищна рада
Херсонської області
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

________ №____

Про затвердження
середньорічних норм накопичення
твердого побутового сміття

З метою своєчасного забезпечення санітарної очистки селища, приведення існуючих норм накопичення твердого побутового сміття відповідно до фактичних, враховуючи звернення Горностаївського комбінату комунальних підприємств, згідно з Постановою Кабінету  Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів ”, Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 № 7 “Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України ”, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища ”, “Про відходи ”, виконком сільської  ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити середньорічні норми накопичення твердого побутового сміття  згідно додатку.

2. Затвердити норму утворення великогабаритних відходів на одного мешканця міста на рівні 10% від норми утворення твердих побутових відходів. Під час укладення договорів додавати її до основних норм утворення твердих побутових відходів (п.1 цього рішення).

3.  Взяти до відома, що норми утворення твердих побутових відходів для житлових будинків включають обсяги утворення змету та відходів з площі зеленого насадження на прибудинковій території.

4. Врахувати , що опале листя не входить у норму утворення твердих побутових відходів по всіх об’єктах невиробничої сфери і при укладанні договорів до основного утворення додавати відходи з площі зеленого насадження, виходячи з норми 8 л за 1 м2 зелених насаджень.

5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому селищної ради від 20.09 2011 №132„ Про затвердження  норм споживання питної води , норм на вивіз твердих побутових відходів , норм на вивіз рідких побутових відходів ”.

6. Горностаївському комбінату комунальних підприємств (начальник Афанасьєв А.О.) забезпечити в 10-денний термін  інформування населення селища у засобах масової інформації про зміст цього рішення .

7. Спеціалісту – юрисконсульту селищної ради Ткаченку Р.Є.  забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності дії  цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні наступні три роки. Звіт оприлюднити у районній  газеті „Сільські новини”.

8. Контроль за  виконанням  рішення покласти на заступника селищного голови 

Мінську Л.В.

Селищний  голова                                                Д.В.Ляхно

Керуюча справами
(секретар) виконкому                                          Н.М.Бутенко

Додаток


 

Україна
Горностаївська селищна рада
Херсонської області

ХУ сесія селищної ради УІІ скликання

РІШЕННЯ

29.11.2016  № 249

Про затвердження Плану підготовки
проектів регуляторних актів на 2017 рік

Розглянувши клопотання Горностаївського комбінату комунальних підприємств щодо внесення до плану підготовки регуляторних актів на 2017 рік відповідних розділів, з метою вдосконалення правового регулювання господарських відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, керуючись статтею 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити План підготовки проектів регуляторних актів селищною радою на 2017 рік (додається).
  2. Контроль за дотриманням виконання даного рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно – територіального устрою.

Селищний голова                                                                         Д.В.Ляхно

ЗАТВЕРДЖЕНО    
рішенням ХУ сесії
селищної ради
УІІ скликання
від 29.11.2016   № 249

 

ПЛАН
підготовки проектів регуляторних актів селищною радою на 2017 рік

з/п

Назва проекту

Ціль прийняття проекту

Відповідальні за розробку проекту

Термін виконання

1

  Про затвердження схеми санітарної очистки селища на 2017 рік.

 

Впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання селища в належному санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення

Постійна комісія з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та інформації, будівництва, розвитку підприємництва, а також з питань обліку, управління та приватизації комунального майна;

Горностаївський ККП

I
квартал
2017 року

2

 Про затвердження тарифів на інші послуги, що надає Горностаївський комбінат комунальних підприємств.

Приведення тарифів до економічно–обґрунтованих, у відповідності до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів, наповнення дохідної частини Горностаївського ККП

-//-//-//-//-

ІІ
квартал
2017 року

    3

 Про затвердження тарифів на ритуальні послуги

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

ІІ
квартал
2017 року

    4

Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

ІІ
квартал
2017 року

    5

Про затвердження тарифів на послуги вивозу твердих побутових відходів.

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

ІІ
квартал
2017 року

    6

Про затвердження тарифів на розміщення відходів на селищному звалищі.

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

ІІ
квартал
2017 року

    7

Про затвердження положення про порядок відчуження нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки територіальної громади селища Горностаївка та с. Зелений Под.

Удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з відчуженням нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки

Виконавчий комітет Горностаївської селищної ради

І
квартал

Секретар ради                                                         Л.І.Зіняк


 

 

 

Україна

Горностаївська селищна рада
Херсонської області
сесія селищної ради VІІ скликання
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

______2016 № _______

Про затвердження розміру
орендних ставок за використання
земель сільськогосподарського та
несільськогосподарського призначення
на території Горностаївської селищної ради

З метою наповнення дохідної частини селищного бюджету, Закону України від 27 березня 2014 року №1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи в Україні» та відповідно до статей 288, 288.5.1, 288.5.2. Податкового Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 34 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити розмір орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на  території Горностаївської селищної ради з 01.01.2016 року, згідно з додатком № 1.

2.  Рішення ХХХХІУ сесії селищної ради УІ скликання від 28.01.2015 №841 «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та не сільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради» вважати таким, що втратило чинність.

3.  Секретарю ради дане рішення оприлюднити на сайті районної державної адміністрації та на стенді в селищній раді.

4.  Спеціалісту І категорії селищної ради переглянути договори оренди земельних ділянок та привести їх у відповідність.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, соціального розвитку селища та житлово-комунального господарства.

Селищний голова                                                                           Д.В. Ляхно


УКРАЇНА
Горностаївська селищна рада
Херсонської області
Комісія мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики,
законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою

РІШЕННЯ

15.01.2016 № 1

Про задіяння процедури
регуляторного акта –  проекту
рішення Горностаївської
селищної ради «Про затвердження розміру
орендних ставок за використання земель
сільськогосподарського та
несільськогосподарського призначення
на території Горностаївської селищної ради»

 

Відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового Кодексу України комісія селищної ради,

В И Р І Ш И Л А:

 1.   Задіяти процедуру розробки регуляторного акта рішення Горностаївської селищної ради  «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради» у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Запропонувати до розгляду питання «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради» (проект рішення додається).

3. Доручити спеціалісту-юрисконсульту селищної ради Ткаченко Р.Є.:

-  оприлюднити проект рішення  сесії селищної ради «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради» через подання повідомлення в районну газету «Сільські новини» та розміщення проекту рішення  на офіційному веб-сайті Горностаївської районної державної адміністрації та на інформаційній дошці в селищній раді,

-    приймати пропозиції та зауваження щодо проекту рішення «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради» протягом 30 днів з дня опублікування в районній газеті «Сільські новини» повідомлення про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення селищної ради «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради» на офіційному веб-сайті Горностаївської районної державної адміністрації та на інформаційній дошці в селищній раді.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності  виконавчого органу Мінську Л.В..

Голова комісії                                                     О.М. Ташкінова

Секрета комісії
(спеціаліст-юрисконсульт)                              Р.Є. Ткаченко


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту регуляторного акту - проекту рішення Горностаївської селищної ради  «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради»  

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Горностаївської селищної ради «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради» підготовлено згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону України «Про оренду землі», Податкового Кодексу України та відповідно до статті 26  Закону України «Про  місцеве самоврядування  в Україні» .

З метою ефективного використання земельних ділянок в межах Горностаївської селищної ради, які знаходяться у комунальній власності, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, забезпечити в повному обсязі дієвий контроль за ефективним використанням земель селищної ради, вчасним надходженням орендної плати пропонується затвердити рішення «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради». Метою даного регуляторного акта є вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки.

2. Ціль державного регулювання.

Цілями державного регулювання є:

- задоволення інтересів територіальної громади за допомогою найбільш ефективного землекористування;

- збільшення доходів селищного бюджету за рахунок підвищення орендної плати за землю;

- збільшення повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- диференційовані підходи до розрахунку орендної плати.

3. Механізм реалізації мети.

Реалізація мети – прийняття рішення «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради».

4. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Прийняття рішення «Про затвердження розміру орендних ставок за використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на території Горностаївської селищної ради» надає можливість:

- задоволення інтересів територіальної громади за допомогою найбільш ефективного землекористування;

- збільшення доходів селищного бюджету за рахунок підвищення орендної плати за землю;

- збільшення повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- диференційовані підходи до розрахунку орендної плати.

5. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту.
Регулювання впливає на кожну з трьох  базових сфер:

- інтереси громади та суб'єктів господарювання, інтереси держави, органів місцевого самоврядування.

6. Строк дії регуляторного акту.
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні корективи.

7. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності регуляторного акту є захист прав землекористувачів на території селищної ради шляхом запровадження диференційованих орендних ставок враховуючи цільове та функціональне використання землі, збільшення надходжень до селищного бюджету.

8. Визначення способів, за допомогою яких здійснюється відстеження  результативності регуляторного акта у разі його ухвалення.
Відстеження результативності регуляторного акта  буде здійснюватися комісією мандатною, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно територіального устрою на підставі статистичних даних , виходячи із зазначених показників результативності.
Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться до набрання ним чинності  комісією мандатною, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно територіального устрою.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через два року з дня  набрання чинності.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на три роки. Починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.
 

Спеціаліст – юрисконсульт
селищної ради                                                                     Р.Є.Ткаченко