ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови   районної
державної адміністрації
____________О.С.Єрохін
«28»  листопада 2016 р.

План підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

з/

п

Вид розпорядчого документа (розпорядження наказ, рішення)

Назва проекту регуляторного акта

Мета

прийняття

Термін виконання

Підрозділ, відповідальний за розробку

1

-

-

-

-

-

Начальник відділу економічного
розвитку, інфраструктури і торгівлі
Горностаївської районної
державної адміністрації                                                                                     С.П.Рожко                                                                                                                         

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови   районної
державної адміністрації
____________О.С.Єрохін
«28» листопада 2016 р.

План -графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2017 рік

Дата, номер та назва регуляторного акта (розпорядження, наказ, рішення)

Вид відстеження регуляторного акта (базове,  повторне, періодичне)

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

1

Розпорядження голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області від 18 жовтня 2016 року №215 “Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Горностаївського району Херсонської області”

Повторне

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі

ІV квартал 2017 року

2

Розпорядження голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області від 19 вересня 2016 року №187 “Про затвердження Умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Горностаївського району Херсонської області ”

Повторне

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі

ІV квартал 2017 року

Начальник відділу економічного
розвитку, інфраструктури і торгівлі
Горностаївської районної
державної адміністрації                                                                                     С.П.Рожко   


ЗАТВЕРДЖУЮ

            Заступник голови   районної
державної адміністрації
  ____________Т.М. Ющенко
«11»  січня 2016 р.

План підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, із змінами та доповненнями

з/

п

Вид регуляторного акта

Назва проекту регуляторного акта

Цілі

прийняття

Строк підготовки

Підрозділ, відповідальний за розробку

1.

Розпорядження

“Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Горностаївського району Херсонської області”.

Виконання вимог Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 „ Про затвердження Порядку проведення   конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами та доповненнями)

І квартал 2016 року

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі

2.

Розпорядження

“Про Умови конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Горностаївського району Херсонської області ”.

Виконання вимог Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 „ Про затвердження Порядку проведення   конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами та доповненнями)

І квартал 2016 року

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови   районної
державної адміністрації
  ____________Т.М. Ющенко

                                     «11» січня 2016 р.

План -графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2016 рік, із змінами та доповненнями

Дата, номер та назва регуляторного акта (розпорядження, наказ, рышення тощо)

Вид відстеження регуляторного акта (базове,  повторне, періодичне)

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

1

26 грудня 2014 року, №233 “Про затвердження переліку адміністративних послуг, шо надаються через Центр надання адміністративних послуг при Горностаївській районній державній адміністрації Херсонської області”

Повторне

Сектор з надання адміністративних послуг Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області

І квартал 2016 року

2

“Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Горностаївського району Херсонської області”

Базове

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі

І квартал 2016 року

3

“Про Умови конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Горностаївського району Херсонської області ”

Базове

Відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі

І квартал 2016 року

 


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови районної державної адміністрації
  _____________Д.В. Ляхно
«__» ___________2014 р.

План підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік

з/

п

Вид розпорядчого до-кумента ( розпоряд-ження, наказ, рішен-ня)

Назва проекту регуляторного акта

Мета

прийняття

Термін виконання

Підрозділ, відповідальний за розробку

1.

-

-

-

-

-

 

План-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2015 рік

з/

п

Дата, номер та назва регуляторного акта       ( розпорядження,

наказ, рішення тощо)

Вид відстеження  регуляторного акта (базове, повторне, періодичне)

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта

1

Від 22 січня 2014 року № 7   «Про центр надання аміні-стративних послуг при Горностаївській районній державній адміністрації»

Повторне

Центр надання адміністративних послуг при Горностаївській районній державній адміністрації

І квартал

2015 року

 

2

Від 08 квітня 2014 року № 67 «Про Регламент Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації»

Повторне

Центр надання адміністративних послуг при Горностаївській районній державній адміністрації

ІІ квартал

2015 року

 

3

Від 23 квітня 2014 року № 76 «Про затверджен-ня переліку аміністра-тивних послуг, що на-даються через Центр надання аміністратив-них послуг при Горно-стаївській районній державній адміністрації Херсонської області»

Повторне

Центр надання адміністративних послуг при Горностаївській районній державній адміністрації

ІІ квартал

2015 року

 

 

 

План
підготовки проектів регуляторних актів  структурними підрозділами Горностаївської районної державної адміністрації на 2014 рік

 

з/п

 

Вид та назва проекту

регуляторного акта

 

Мета прийняття

 

Строк підготовки

 

Підрозділ, відповідальний за розробку

1

Проект розпорядження голови районної

державної адміністрації

«Про центр надання

адміністративних послуг при Горностаївській районній державній адміністрації»

Виконання Закону України «Про адміністративні послуги»

 

І квартал

2014 року

Центр надання

адміністративних

послуг при Горностаївській районній державній адміністрації

2

Проект розпорядження голови районної

державної адміністрації

«Про Регламент центру надання адміністративних послуг Горностаївської районної державної адміністрації»

Виконання Закону України «Про адміністративні послуги»

 

І квартал

2014 року

Центр надання

адміністративних

послуг при Горностаївській районній державній адміністрації

3

Проект розпорядження голови районної державної адміністрації

«Про затвердження переліку

адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання

адміністративних послуг

при Горностаївській

районній державній адміністрації

Херсонської області»

Виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та Закону України

«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

І квартал

2014 року

Центр надання

адміністративних

послуг при Горностаївській районній державній адміністрації

 

Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку,
інфраструктури і торгівлі                                                                   Л.К.Студінська